Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 8.4.2024 od 14.30 do 16.30 hodin.
Pokud se teprve rozhodujete, do jaké školky své dítě umístíte, přijďte si naši školku ještě před zápisem s dětmi prohlédnout.  Prosíme o předchozí oznámení účasti písemně: reditelka@mspreciosa-liberec.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme, případně předáme potřebné dokumenty.

ZÁPIS dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude konat 7. května 2024 od 14.30 do 16.30 hodin v budově MŠ.

Přijímáme VŠECHNY DĚTI s trvalým pobytem v Libereckém kraji (nejen děti zaměstnanců Preciosa group).

Zákonný zástupce přinese s sebou: 

a) vyplněnou žádost o přijetí (viz dokumenty) – popřípadě ji můžete vyplnit na místě

b) potvrzení od dětského lékaře – prosím vytiskněte FORMULÁŘ

c) rodný list dítěte

d) doklad totožnosti

Prosím, doplňte do žádosti kontakt na Vás (e-mail, telefon), abychom Vám sdělili přidělené registrační číslo.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude na webových stránkách MŠ zveřejněn 15.5.2024. Informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí se konají 20.6.2024 od 15 do 16 hodin.

Případné dotazy ohledně zápisu Vám zodpovíme na tel. č. 739 520 247.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobně i s dítětem dne 7.5. v budově MŠ – preferujeme
  2. do datové schránky školy (ID: 8jc4ij9)
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (reditelka@mspreciosa-liberec.cz),
  4. poštou (MŠ Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12)
  5. vhozením do poštovní schránky (označit obálku ZÁPIS 2023)

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

  1. Dítě s trvalým pobytem v Liberci, které dovrší k 31. 8. 2024 věku tří let  a alespoň jeden z jeho rodičů je ke dni vydání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaměstnancem Preciosa group.
  2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci, které dovrší k 31. 8. 2024 věku tří let  a v mateřské škole se již vzdělává a zároveň se bude v následujícím škol. roce vzdělávat sourozenec.
  3. Dítě s trvalým pobytem v Libereckém kraji, které dovrší k 31. 8. 2024 věku tří let. Děti budou přijaty od nejstaršího, a to do naplnění kapacity mateřské školy.

K zápisu do MŠ se mohou přihlásit i děti dvouleté, které k 31.8.2024 nedovrší věku 3 let. Mohou být přijaty, pokud předchozí kritéria budou zohledněna a dovoluje to kapacita školy. 

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.