Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 5.5.2022 od 15 do 17 hodin.
Pokud se teprve rozhodujete, do jaké školky své dítě umístíte, přijďte si naši školku ještě před zápisem s dětmi prohlédnout.  Prosíme o předchozí oznámení účasti písemně: reditelka@mspreciosa-liberec.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme, případně předáme potřebné dokumenty.

 

ZÁPIS dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude konat 10. května 2022 od 14.30 do 16.30 hodin v budově MŠ.

Přijímáme VŠECHNY DĚTI s trvalým pobytem v Libereckém kraji (nejen děti zaměstnanců Preciosa group).

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobně dne 10.5. v budově MŠ
  2. do datové schránky školy (ID: 8jc4ij9)
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (reditelka@mspreciosa-liberec.cz),
  4. poštou (MŠ Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12)
  5. vhozením do poštovní schránky (označit obálku ZÁPIS 2022)

Zákonný zástupce doručí: 

a) vyplněnou žádost o přijetí (viz dokumenty)

b) kopii rodného listu dítěte 

c) potvrzení od dětského lékaře – prosím vytiskněte FORMULÁŘ

Prosím, doplňte do žádosti kontakt na Vás (e-mail, telefon), abychom Vám sdělili přidělené registrační číslo.

Seznam reg. čísel přijatých dětí bude na webových stránkách MŠ zveřejněn 17.5.2022.

Případné dotazy ohledně zápisu Vám zodpovíme na tel. č. 739 520 247.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

  1. Dítě s trvalým pobytem v Liberci, které dovrší k 31. 8. 2022 věku tří let  a alespoň jeden z jeho rodičů je ke dni vydání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaměstnancem Preciosa group.
  2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci, které dovrší k 31. 8. 2022 věku tří let  a v mateřské škole se již vzdělává a zároveň se bude v následujícím škol. roce vzdělávat sourozenec.
  3. Dítě s trvalým pobytem v Libereckém kraji, které dovrší k 31. 8. 2022 věku tří let. Děti budou přijaty od nejstaršího,  a to do naplnění kapacity mateřské školy.

K zápisu do MŠ se mohou přihlásit i děti mladší, které k 31.8.2022 nedovrší věku 3 let. Mohou být přijaty, pokud předchozí kritéria budou zohledněna a dovoluje to kapacita školy. 

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.