Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

ZÁPIS dítěte k předškolnímu vzdělávání 3. – 14. května 2021

Dle doporučení MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přijímáme VŠECHNY DĚTI s trvalým pobytem v Liberci nebo v Šimonovicích (nejen děti zaměstnanců Preciosa group).

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID: 8jc4ij9),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (reditelka@mspreciosa-liberec.cz),
  3. poštou (MŠ Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12)
  4. vhozením do poštovní schránky (označit obálku ZÁPIS 2021)
  5. osobní podání: pouze v krajním případě,  po konzultaci s ředitelkou školy.

Zákonný zástupce doručí: 

a) vyplněnou  ŽÁDOST O PŘIJETÍ

b) kopii rodného listu dítěte 

c) potvrzení od dětského lékaře – prosím vytiskněte FORMULÁŘ

Prosím, doplňte do žádosti kontakt na Vás (e-mail, telefon), abychom Vám sdělili přidělené registrační číslo.

Seznam reg. čísel přijatých dětí bude na webových stránkách MŠ zveřejněn 21.5.

Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 3. do 14. května 2021.

Případné dotazy ohledně zápisu Vám zodpovíme na tel. č. 739 520 247.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

  1. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci a alespoň jeden z jeho rodičů je ke dni vydání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaměstnancem Preciosa group.
  2. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci a v mateřské škole se již vzdělává a nadále se bude v následujícím škol. roce vzdělávat sourozenec.
  3. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci nebo Šimonovicích. Děti budou přijaty od nejstaršího,  a to do naplnění kapacity mateřské školy.

K zápisu do MŠ se mohou přihlásit i děti mladší, které k 31.8. nedovrší věku 3 let a mohou být přijaty, pokud předchozí kritéria budou zohledněna a dovoluje to kapacita školy. 

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.