Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

 

POVINNÉ INFORMACE

Pověřenec (DPO):  Jaroslava Švejdová, PRECIOSA a.s., e-mail: jaroslava.svejdova@preciosa.com

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Správce osobních údajů: II. mateřská škola Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12, zastoupená ředitelkou školy Janou Hukovou

Zpracovatel osobních údajů: II. mateřská škola Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12, zastoupená ředitelkou školy Janou Hukovou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE

a) DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

b) RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak)

c) ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

 

CITLIVÉ ÚDAJE

a) DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

b) RODIČ DÍTĚTE:  žádné

c) ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

 

FORMULÁŘE

  • souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů
  • souhlas zaměstnance školy se zpracováním osobních údajů