Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

Aktuality

 • Třídní schůzky u Včeliček – 15.9.2021

  SCHŮZKY RODIČŮ Včeliček se konají ve středu 15. září 2021 od 15.30 do 16.30 hodin ve třídě Včeliček.

   Program: organizace školního roku, akce, platby, školní řád, povinné předškolní vzdělávání, hygienická opatření. Z organizačních důvodů prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce (bez dětí). Doporučujeme parkování před Kulturním domem Preciosa (300 m od MŠ). Výjimečně je možnost parkování na příjezdové cestě před vchodem do MŠ.

  Opatření: vstup do budovy pouze s respirátorem, po příchodu dezinfekce rukou, do 20 osob (maximální počet), rozestupy 

  Continue reading →
 • Třídní schůzky u Berušek – 14.9.2021

  SCHŮZKY RODIČŮ Berušek se konají v úterý 14. září 2021 od 15.30 do 16.30 hodin ve třídě Berušek.

   Program: organizace školního roku, akce, platby, školní řád, povinné předškolní vzdělávání, hygienická opatření. Z organizačních důvodů prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce (bez dětí). Doporučujeme parkování před Kulturním domem Preciosa (300 m od MŠ). Výjimečně je možnost parkování na příjezdové cestě před vchodem do MŠ.

  Opatření: vstup do budovy pouze s respirátorem, po příchodu dezinfekce rukou, do 20 osob (maximální počet), rozestupy 

  Continue reading →
 • Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

  Pro školní rok 2021/2022 byly k předškolnímu vzdělávání ve II. mateřské škole Preciosa, o.p.s. přijaty děti s registračním číslem:

  02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 12/2021.

  Vyvěšeno dne 21.5.2021

  Jana Huková, ředitelka školy

   

  Continue reading →
 • Provoz MŠ od 3.5.2021

  Vážení rodiče,

  od pondělí 3.5.2021 bude naše MŠ otevřena již pro všechny děti bez povinnosti testování. Po příchodu dítěte bude probíhat zdravotní filtr, přijaté budou pouze zdravé děti bez příznaků infekčního onemocnění.

  Po příchodu do MŠ nadále platí:

  použití dezinfekce, vstup pouze jedné doprovázející osoby s respirátorem, nevstupovat do tříd a chodeb (pouze do vestibulu a šatny dítěte), v šatnách dodržovat odstup.

  Continue reading →
 • Provoz MŠ od 12.4.2021

  Informace k provozu od 12. 4. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

   v mateřských školách:

  • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí
  •  děti rodičů vybraných profesí:

  § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  1) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  2) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  3) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  4) příslušníci ozbrojených sil,
  5) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  6) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  7) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  8) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  9) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

  PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

  • dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedlo samo nebo které mu bylo provedeno jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  

  TESTOVÁNÍ

  • bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek), v případě nepřítomnosti dítěte v tento den, se provede test v den přítomnosti dítěte
  • bude pomocí LEPU testu – neinvazivní antigenní test, který škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance
  • dítě se bude testovat za přítomnosti a asistence zákonného zástupce pod dohledem zaměstnance mateřské školy
  • testovací místností bude šatna Berušek
  • dítě i jeho zákonný zástupce musí na výsledek testu čekat 15 minut 
  • dítě bude do třídy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu
  • v případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky
  • do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m (dospělí pouze s respirátorem)
  • testovat se nemusí dítě, které:
   • doloží, že prodělalo COVID-19  a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
   • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin 

  V případě, že zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s přítomností dítěte v mateřské škole, musí jej řádně omluvit. Škola není povinna zajišťovat distanční vzdělávání.

   

  Přehled návazných postupů při testování dětí:  

  priloha_892349012_0_testovani diagram

  Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních:

  https://testovani.edu.cz/

  Instruktážní video k testování testy LEPU:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

  MŠMT – informace k provozu škol od 12.4.2021

  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

   

  V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

  Jana Huková, ředitelka školy

   

   

   

  Continue reading →
 • Uzavření MŠ 2021

  Uzavření:

  letní prázdniny  19.7. – 20.8.2021

  podzimní prázdniny  27. a 29.10.2021

  zimní prázdniny  23. – 31.12.2021

  Omezený provoz (otevřená pouze 1 třída):

  červenec  1. – 16.7.

  srpen     23. – 31.8.    

  Continue reading →
 • Zápis do MŠ 3. – 14. května 2021

  Podrobné informace najdete v záložce “Zápis do MŠ na rok 2021/2022”.

  Continue reading →
 • PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ od 1. března 2021

  Vážení rodiče,

  na základě nařízení vlády ČR ze dne 26.2.2021 vám oznamuji, že od 1.3.2021 bude ve II. mateřské škole Preciosa, o.p.s. provoz přerušen do odvolání. 

  Provoz škol a školských zařízení od 27.2.2021:  https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

  Nařízení vlády ze dne 26.2.2021: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

  Informace – OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

  Tiskopis:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  28.2.2021       Jana Huková, ředitelka MŠ

  Continue reading →
 • Program – únor 2021

  23.2. – 25.2. Konzultační schůzky pro předškoláky – ve vestibulu školy, vždy od 16.30 do 17.30 hodin. Časový rozvrh bude vyvěšen na nástěnce ráno dne 22.2. Dopište své jméno k vybranému času (po 10 minutách). Prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce, konzultace bude probíhat bez dětí.

  23.2.     Divadlo v MŠ – Divadélko Koloběžka přijede dětem zahrát pohádku “Rodinka Palečkovic aneb Jak vyzrát na bacily”

  24.2.     Karneval – dopoledne plné her, soutěží a tance. Děti přiveďte ráno do třídy již v maskách.

  Continue reading →
 • PROVOZ MŠ od 22.2.2021

  Vážení rodiče,

  mateřská škola bude od pondělí 22.2.2021 opět otevřená.

  Jana Huková, ředitelka MŠ

  Continue reading →
Více zde

Plánované akce

 • PLÁN AKCÍ říjen – prosinec 2021

  14.10.  Divadélko Koloběžka v MŠ – představení “O princezně Kolobejdě” –  ZRUŠENO

  21.10.  Naivní divadlo – představení pouze pro naši školku “Vláčky – Šššš. Šššš. Hůůůů. Haf!” – ZRUŠENO 

  20. 10. Strašidelný karneval u Včeliček – děti mohou přijít do školky ve strašidelných maskách.

  20. 10.  DÝŇOBRANÍ a DRAKIÁDA od 15.30 hod. – odpolední akce s rodiči na školní zahradě v případě příznivého počasí. Vezměte s sebou dýně, něco na dlabání a draka. 

  9.11.    FOTOGRAF v MŠ – vánoční focení dětí, prosíme o vhodné oblečení ZMĚNA TERMÍNU – PŘESUNUTO NA 4.11.

  7.12.    Divadélko Koloběžka v MŠ – představení “Jak čerti pekli vánoční cukroví”

  Akce budou ještě průběžně doplňovány.

  Continue reading →
 • Program – červen

  1.6.   DEN DĚTÍ – dopoledne

            Hry, soutěže, tanec, nafukovací hrad na školní zahradě

   

  7. a 8.6.   SBĚR STARÉHO PAPÍRU

                svázané noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez tvrdé vazby, karton + lepenka

   

  15.6.   TURISTICKÝ VÝLET – Brniště

               Program: naučná stezka Lesopark Brniště, Sochy ve skalách, Stezka Hastrmanů

               Odjezd v 8.20 hod objednaným autobusem, vyzvedávání dětí od 14.30 hod. Obědové balíčky vezeme s sebou.

               Děti: turistická obuv a oblečení, pláštěnka, batoh se širokými popruhy, pití v uzavíratelné lahvi s bezpeč. ventilem, malá svačinka.

   

  22.6.  Rozloučení s předškoláky

              Zahradní slavnost – dle situace se bude konat odpoledne za přítomnosti rodičů nebo dopoledne pouze s dětmi (natočíme video)

   

  Continue reading →
 • Program – únor 2021

  23.2. – 25.2. Konzultační schůzky pro předškoláky – ve vestibulu školy, vždy od 16.30 do 17.30 hodin. Časový rozvrh bude vyvěšen na nástěnce ráno dne 22.2. Dopište své jméno k vybranému času (po 10 minutách). Prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce, konzultace bude probíhat bez dětí.

  23.2.     Divadlo v MŠ – Divadélko Koloběžka přijede dětem zahrát pohádku “Rodinka Palečkovic aneb Jak vyzrát na bacily”

  24.2.     Karneval – dopoledne plné her, soutěží a tance. Děti přiveďte ráno do třídy již v maskách.

  Continue reading →
 • Plánované akce LISTOPAD

  datum upřesníme

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU – pouze: noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez tvrdé vazby. ZVLÁŠŤ karton + lepenka.

  Continue reading →
 • Plánované akce ZÁŘÍ, ŘÍJEN

  15.9.  SCHŮZKY RODIČŮ od 15.15 hod – v jídelně KD Preciosa

  21.9.  Divadlo v MŠ – hudební pořad „O ptačím sněmu“

  29.9.  Divadélko Koloběžka v MŠ – představení „Červená Karkulka“

  14.10. FOTOGRAF v MŠ – vánoční focení, prosíme o vhodné oblečení

   

  Continue reading →
Více zde