Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz
Zřizovatel
Logo

Vážení rodiče,

od úterý 1. září začínáme nový školní rok. Provozní doba mateřské školy bude opět od 6:00 do 16:30 hodin

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba s rouškou. Vstup do MŠ s kočárky zakázán! 
 • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Po vstupu do MŠ následuje desinfekce rukou a dodržování respirační hygieny (distanční odstup).
 • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostory vestibulu a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Po převlečení dítěte a uložení věcí do skříňky předáte dítě ve vestibulu paní učitelce či jinému pověřenému zaměstnanci školy.
 • V šatní skříňce bude mít dítě 2 ks roušek v uzavíratelném, zřetelně označeném sáčku.
 • Poté bude následovat RANNÍ ZDRAVOTNÍ FILTR: předání informací mezi učitelkou a doprovodnou osobou a měření teploty.         
 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění COVID-19.
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.
 • Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Výjimku mají nově přijaté děti po dobu adaptace.

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno.
 • Po 16 hodině se z organizačních důvodů obě třídy spojují ve třídě Berušek.

Stravování

 • Vyzvednutí oběda pouze 1. den nemoci je možné od 11:45 do 12:00 hodin. Oběd vydáváme z hygienických důvodů v menu boxech.