Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz
Zřizovatel
Logo

Od 1.9.2020 se stanovuje výše stravného pro děti mateřské školy takto:

Přesnídávka + Oběd + Svačina = 61 Kč/měsíc. Měsíční záloha na stravné je 1.220 Kč.

Výše stravného je upravena na základě dodatku ke smlouvě o zajištění stravování s dodavatelem Školní jídelna GASTRON, Zuzana Vaníčková s.r.o.