Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz
Zřizovatel
Logo

II. mateřská škola Preciosa, o.p.s., zastoupená ředitelkou mateřské školy, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 8, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 byly přijaty děti s registračním číslem:

04/2024, 06/2024, 07/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024,  18/2024.

 

Jana Huková, ředitelka školy

Dne: 15.5.2024