Nejnovější komentáře

  Zažili jsme

  dsc_0097 p1280401 IMG_1373 IMG-20180920-WA0001

  Kontakty

  II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

  IČO: 25027611
  Adresa: Puškinova 80
  463 12 Liberec 24
  Telefon: 485 149 163
  Mobil: 739 520 247
  e-mail:
  reditelka@mspreciosa-liberec.cz

  Zřizovatel

  Logo

  Facebook

  ZÁPIS dítěte k předškolnímu vzdělávání 4. – 11. května 2020

  Opatření k zápisům pro školní rok 2020/2021

  Dle opatření MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

  Přijímáme VŠECHNY DĚTI s trvalým pobytem v Liberci nebo v Šimonovicích (nejen děti zaměstnanců Preciosa group).

  Podání žádosti

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID: 8jc4ij9),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (reditelka@mspreciosa-liberec.cz),
  3. poštou (MŠ Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12)
  4. vhozením do poštovní schránky (označit obálku ZÁPIS 2020)
  5. osobní podání: pouze v krajním případě,  po konzultaci s ředitelkou školy.

  Zákonný zástupce odešle (upraveno): 

  a) vyplněnou  žádost o přijetí

  b) kopii rodného listu dítěte 

  c) kopii očkovacího průkazu

  d) čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte 

  e) potvrzení od dětského lékaře – prosím vytiskněte FORMULÁŘ

  Je nutné (viz aktuality) potvrzení od lékaře, nechte si jej potvrdit pediatrem a přiložte k ostatním dokumentům (žádost, kopie rodného listu – musí být odeslána do 11.5.).

  Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.

  Prosím, doplňte do žádosti kontakt na Vás (e-mail, telefon), abychom Vám sdělili přidělené registrační číslo. Seznam reg. čísel přijatých dětí bude na webových stránkách MŠ zveřejněn 25.5.

  Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 4. do 11. května 2020.

  Případné dotazy ohledně zápisu Vám zodpovíme na tel. č. 739 520 247.

   

  Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

  1. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci a alespoň jeden z jeho rodičů je ke dni vydání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zaměstnancem Preciosa group.
  2. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci a v mateřské škole se již vzdělává a nadále se bude v následujícím škol. roce vzdělávat sourozenec.
  3. Dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku tří let s trvalým pobytem v Liberci nebo Šimonovicích. Děti budou přijaty od nejstaršího,  a to do naplnění kapacity mateřské školy.

  K zápisu do MŠ se mohou přihlásit i děti mladší, které k 31.8. nedovrší věku 3 let a mohou být přijaty, pokud předchozí kritéria budou zohledněna a dovoluje to kapacita školy. 

  Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.