Nejnovější komentáře

Zažili jsme

20140527_140836 IMG_2682 IMG_3500 IMG_5758

Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

Facebook

Aktivity v MŠ

Angličtina hrou

Angličtinu vyučuje lektorka Jitka Tužová. Jedná se o 30 minutový kurz ve skupině 6 dětí, který se koná jednou týdně. V kurzu se děti zúčastňují přirozených sociálních a komunikačních výměn (pojmenování pro hračky, zvířata nebo lidi, dětské říkanky, písničky a básničky atd.), které jsou základem pro osvojování jazyka v nejútlejším věku. A to vše s citem a respektováním vývojové fáze, ve které se dítě právě nachází. Dítě není s nikým srovnáváno ani hodnoceno, jen si „hraje“. Výuka je doprovázena pohybovými aktivitami, malováním apod. Při výuce je využíváno poznatků metody Marie Montessori.

Zdravotní cvičení

Firma Sarema zajišťuje zdravotní cvičení (prevence vad pohybového aparátu) pod vedením odborné fyzioterapeutky. Cvičení probíhá jednou týdně.

Tanečky s Taktem

Děti se setkávají s lektorkou taneční skupiny Takt jednou týdně.

Flétničky

Děti se učí veselému pískání a hře na zobcovou flétnu jednou týdně pod vedením profesionální flétnistky. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem.

Pěvecký sbor Korálek

Děti vystupují na akcích MŠ – Vánoční besídka pro rodiče, Den matek, Rozloučení se školáky. Také zpívají na vystoupeních pro důchodce a pro maminky na Vítání občánků apod.

Kulturní představení

Děti navštěvují divadelní představení v Naivním divadle a kulturní pořady v Lidových Sadech. Oblíbená divadélka přijíždějí se svým programem i za dětmi přímo do školky.

Ekologie

Sbíráme tříděný odpad ve spolupráci s rodiči.