Zažili jsme

p1040464 p1250751 p1280495 p1280503

Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

Facebook

Aktivity v MŠ

Angličtina hrou

Angličtinu vyučuje česká lektorka. Jedná se o 40 minutový kurz ve skupině 8 dětí, který se koná jednou týdně. V kurzu se děti zúčastňují přirozených sociálních a komunikačních výměn (pojmenování pro hračky, zvířata nebo lidi, dětské říkanky, písničky a básničky atd.), které jsou základem pro osvojování jazyka v nejútlejším věku. A to vše s citem a respektováním vývojové fáze, ve které se dítě právě nachází. Dítě není s nikým srovnáváno ani hodnoceno, jen si „hraje“. Výuka je doprovázena pohybovými aktivitami, malováním apod. Při výuce je využíváno poznatků metody Marie Montessori.

Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení v délce 30 minut (prevence vad pohybového aparátu) zajišťuje odborná fyzioterapeutka jedenkrát týdně.

Tanečky s Taktem

Děti se setkávají s lektorkou taneční skupiny Takt jednou týdně.

Flétničky

Pod vedením profesionální flétnistky se děti učí veselému pískání a hře na zobcovou flétnu jednou týdně. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem.

Pěvecký sbor Korálek

Děti vystupují na akcích MŠ – Vánoční besídka pro rodiče, Den matek, Rozloučení se školáky. Také zpívají na vystoupeních pro důchodce a pro maminky na Vítání občánků apod.

Kulturní představení

Děti navštěvují divadelní představení v Naivním divadle a kulturní pořady v Lidových Sadech. Oblíbená divadélka přijíždějí se svým programem i za dětmi přímo do školky.

Ekologie

Na pozemku školy pečujeme o bylinkovou zahrádku a záhonky se zeleninou a květinami.

Navštěvujeme ekologické centrum STŘEVLIK v Hejnicích, kde pro děti připravují ekologické výukové programy s posláním zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Ve spolupráci s rodiči sbíráme tříděný odpad a starý papír.