Nejnovější komentáře

  Zažili jsme

  SAMSUNG dsc_0415 IMG_6175 liščí stezka

  Kontakty

  II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

  IČO: 25027611
  Adresa: Puškinova 80
  463 12 Liberec 24
  Telefon: 485 149 163
  Mobil: 739 520 247
  e-mail:
  reditelka@mspreciosa-liberec.cz

  Zřizovatel

  Logo

  Facebook

  Aktivity v MŠ

  Angličtina hrou

  Angličtinu vyučuje česká lektorka. Jedná se o 40 minutový kurz ve skupině 8 dětí, který se koná jednou týdně. V kurzu se děti zúčastňují přirozených sociálních a komunikačních výměn (pojmenování pro hračky, zvířata nebo lidi, dětské říkanky, písničky a básničky atd.), které jsou základem pro osvojování jazyka v nejútlejším věku. A to vše s citem a respektováním vývojové fáze, ve které se dítě právě nachází. Dítě není s nikým srovnáváno ani hodnoceno, jen si „hraje“. Výuka je doprovázena pohybovými aktivitami, malováním apod. Při výuce je využíváno poznatků metody Marie Montessori.

  Zdravotní cvičení

  Zdravotní cvičení v délce 30 minut (prevence vad pohybového aparátu) zajišťuje odborná fyzioterapeutka jedenkrát týdně.

  Tanečky s Taktem

  Děti se setkávají s lektorkou taneční skupiny Takt jednou týdně.

  Flétničky

  Pod vedením profesionální flétnistky se děti učí veselému pískání a hře na zobcovou flétnu jednou týdně. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem.

  Pěvecký sbor Korálek

  Děti vystupují na akcích MŠ – Vánoční besídka pro rodiče, Den matek, Rozloučení se školáky. Také zpívají na vystoupeních pro důchodce a pro maminky na Vítání občánků apod.

  Kulturní představení

  Děti navštěvují divadelní představení v Naivním divadle a kulturní pořady v Lidových Sadech. Oblíbená divadélka přijíždějí se svým programem i za dětmi přímo do školky.

  Ekologie

  Na pozemku školy pečujeme o bylinkovou zahrádku a záhonky se zeleninou a květinami.

  Navštěvujeme ekologické centrum STŘEVLIK v Hejnicích, kde pro děti připravují ekologické výukové programy s posláním zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

  Ve spolupráci s rodiči sbíráme tříděný odpad a starý papír.