Nejnovější komentáře

  Zažili jsme

  p1250394 p1250508 img_0971 IMG_2020

  Kontakty

  II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

  IČO: 25027611
  Adresa: Puškinova 80
  463 12 Liberec 24
  Telefon: 485 149 163
  Mobil: 739 520 247
  e-mail:
  reditelka@mspreciosa-liberec.cz

  Zřizovatel

  Logo

  Facebook

  Aktuality

  Vážení zájemci o zápis do naší školy,

  dostali jsme doporučení od Krajského úřadu Libereckého kraje na úpravu podmínek ohledně letošních zápisů do MŠ. Dle pokynů MŠMT mělo v době pandemie původně stačit vaše čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu. Dle správního řádu však nelze vydat rozhodnutí o přijetí dítěte bez potvrzení dětského lékaře.

  Proto prosím vytiskněte FORMULÁŘ, nechte si jej potvrdit pediatrem a přiložte k ostatním dokumentům (žádost, kopie rodného listu – musí být odeslána do 11.5.).

  Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.

  Velmi se omlouvám za nastalé komplikace a děkuji za pochopení.

  Jana Huková, ředitelka školy

   

  Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné  ZDE

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení   ZDE

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (Tento díl žádosti slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným)   ZDE

  Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů

  S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – PRECIOSA a.s. jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 17. března 2020 do odvolání.

  V Liberci dne 16.3.2020, 16.35 hod

  Jana Huková, ředitelka školy

   

  Nařízení zřizovatele:   Uzavření MŠ od 17.3.2020

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ budete mít připravenu na našem webu během zítřka.

  Vážení rodiče,

  vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru a na základě doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje

  • budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte do MŠ
  • pokud bylo dítě v minulém týdnu nemocné, doneste prosím potvrzení od pediatra, že může do kolektivu
  • dítě, které je v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání
  • ruší se veškeré plánované aktivity školy do odvolání 
  • ruší se zájmové činnosti do odvolání
  • cizím osobám je vstup do školy zakázán (mimo dodavatelů)

  Podrobnější informace:

  Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

  Sledujte i nadále webové stránky školy.

  Jana Huková, ředitelka

  Vážení rodiče,

  od 16.3.2020 bude mít naše MŠ otevřeno.

  Žádáme rodiče dětí, kteří se po jarních prázdninách vrací ze zahraničí, aby do mateřské školy děti po dobu 14 dnů nevodili nebo přivedli pouze dítě s potvrzením o bezinfekčnosti, které jim vystaví lékař.

  Dále zdvořile prosíme všechny rodiče, kteří zůstávají doma se sourozencem svého dítěte, jsou nezaměstnaní či pracují z domova, aby z preventivních důvodů po přechodnou dobu do MŠ své dítě nevodili. 

  Děkujeme za pochopení a solidaritu s ostatními dětmi i zaměstnanci školy.

  O aktuálním stavu Vás budeme informovat na webových stránkách MŠ.

  Jana Huková, ředitelka

  ZÁPIS se koná 11. května 2020 od 14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ.

  Podrobné informace v Menu – záložka „Zápis do MŠ 2020“.

   

  10. – 13.4.       Svátky Velikonoce

  1. a 8.5.           Svátky 

  6.7.                   Svátek

  13.7. – 14.8.   Letní prázdniny     

  28.10.               Svátek

  29. a 30.10.    Podzimní prázdniny   

  17.11.                 Svátek  

  23.12. 2020 – 3.1.2021     Vánoční prázdniny   

   

   

   

  Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost Mateřské školy Preciosa. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme.

   

   

   

  Firma ALL DEST – CZ s.r.o. věnovala v roce 2018 jako sponzorský dar naší mateřské škole lanový prvek „CESTA ODVAHY“ od výrobce TR Antoš s.r.o. v celkové hodnotě 56 700 Kč. Za vstřícný krok moc děkujeme majiteli firmy panu Martinu Hanzlovi. Lanový prvek z akátového dřeva využijeme ke sportovní činnosti a pohybovým aktivitám dětí na zahradě školky.