Nejnovější komentáře

  Zažili jsme

  p1250394 p1250508 img_0971 IMG_2020

  Kontakty

  II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

  IČO: 25027611
  Adresa: Puškinova 80
  463 12 Liberec 24
  Telefon: 485 149 163
  Mobil: 739 520 247
  e-mail:
  reditelka@mspreciosa-liberec.cz

  Zřizovatel

  Logo

  Facebook

  S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

   

  POVINNÉ INFORMACE

  Pověřenec (DPO):  Jaroslava Švejdová, PRECIOSA a.s., e-mail: jaroslava.svejdova@preciosa.com

  Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

  Správce osobních údajů: II. mateřská škola Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12, zastoupená ředitelkou školy Janou Hukovou

  Zpracovatel osobních údajů: II. mateřská škola Preciosa, o.p.s., Puškinova 80, Liberec 24, 463 12, zastoupená ředitelkou školy Janou Hukovou a vybraní zaměstnanci školy

   

  ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ

  OSOBNÍ ÚDAJE

  a) DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

  b) RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak)

  c) ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

   

  CITLIVÉ ÚDAJE

  a) DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

  b) RODIČ DÍTĚTE:  žádné

  c) ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

   

  PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

   

  FORMULÁŘE

  • souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů
  • souhlas zaměstnance školy se zpracováním osobních údajů